Menu

MSE PRO Alumina Substrate

99.7% Alumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Substrate (100mm x 100mm) - MSE Supplies LLC

MSE PRO 99.7% Alumina (Al2O3) Ceramic Substrate (100mm x 100mm)

£6800 Save £700
99.7% Alumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Substrate (50mm x 50mm) - MSE Supplies LLC

MSE PRO 99.7% Alumina (Al2O3) Ceramic Substrate (50mm x 50mm)

£5600 Save £800
96% Alumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Substrate (120.65mm x 120.65mm) - MSE Supplies LLC

MSE PRO 96% Alumina (Al2O3) Ceramic Substrate (120.65mm x 120.65mm)

£3600 Save £400
96% Alumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Substrate (114.3mm x 114.3mm) - MSE Supplies LLC

MSE PRO 96% Alumina (Al2O3) Ceramic Substrate (114.3mm x 114.3mm)

£3200 Save £300
99.7% Alumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Substrate (150mm x 150mm) - MSE Supplies LLC

MSE PRO 99.7% Alumina (Al2O3) Ceramic Substrate (150mm x 150mm)

£8600 Save £900