Menu
Cart
Cerium (III) Oxide (Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Powder, Purity 99.9%,  MSE Supplies

MSE PRO Cerium (III) Oxide (Ce2O3) Powder, Purity 99.9%

£30000
Scandium(III) oxide (Sc<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 99.99% 4N Powder,  MSE Supplies

MSE PRO Scandium(III) oxide (Sc2O3) 99.99% 4N Powder

£23600
Yttrium (III) Oxide (Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 99.999% 5N Powder,  MSE Supplies

MSE PRO Yttrium (III) Oxide (Y2O3) 99.999% 5N Powder (5-8 um)

£7800
Dysprosium (III) Oxide (Dy<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Powder 99.99% 4N,  MSE Supplies

MSE PRO Dysprosium (III) Oxide (Dy2O3) Powder 99.99% 4N

£18000
Gadolinium (III) Oxide (Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 99.999% 5N Powder,  MSE Supplies

MSE PRO Gadolinium (III) Oxide (Gd2O3) 99.999% 5N Powder

£11200
50-100 nm Yttrium (III) Oxide (Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 99.999% 5N Nano Powder - MSE Supplies LLC

MSE PRO 50-100 nm Yttrium (III) Oxide (Y2O3) 99.999% 5N Nano Powder

£14000
Erbium (III) Oxide (Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 99.99% 4N Powder,  MSE Supplies

MSE PRO Erbium (III) Oxide (Er2O3) 99.99% 4N Powder

£22000
Lutetium (III) Oxide (Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 99.995% 4N5 Powder,  MSE Supplies

MSE PRO Lutetium (III) Oxide (Lu2O3) 99.995% 4N5 Powder

£31600
Europium (III) Oxide (Eu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 99.999% 5N Powder,  MSE Supplies

MSE PRO Europium (III) Oxide (Eu2O3) 99.999% 5N Powder

£14000