Menu
Cart
Ampcera<sup>TM</sup> Sulfide Solid Electrolyte Li<sub>3</sub>PS<sub>4</sub> (LPS) 75Li<sub>2</sub>S-25P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> Powder,  MSE Supplies

Ampcera® Sulfide Solid Electrolyte Li3PS4 (LPS) 75Li2S-25P2S5 Powder

$ 79500
Ampcera<sup>TM</sup> Sulfide Solid Electrolyte, Li<sub>7</sub>P<sub>3</sub>S<sub>11</sub> (LPS) Powder, 70Li<sub>2</sub>S-30P<sub>2</sub>S<sub>5</sub>,  MSE Supplies

Ampcera® Sulfide Solid Electrolyte, Li7P3S11 (LPS) Powder, 70Li2S-30P2S5

$ 79500