Menu

PCR Plates

NEST PCR Film Scraper - MSE Supplies LLC

NEST PCR Film Scraper/Applicator

$ 695
NEST PCR Rack - MSE Supplies LLC

NEST PCR Rack

$ 6395
NEST PCR Plates - MSE Supplies LLC

NEST PCR Reaction Plates

$ 27895